Välkommen till en kurs med Fredric Renström, en av BG Institutes mest populära föreläsare. Under kursen går vi igenom dödsboförvaltning och du får rikligt med tips om den praktiska hanteringen.

Kursdagen ger en genomgång av dödsboförvaltning – framförallt med inriktning på arvingars och boutredningsmannens, skiftesmannens och testamentsexekutorns ansvarsområde och befogenheter, samt om praktiska bodelnings/arvsskiftesfrågor.

Vidare diskuterar vi särskilt andra rådgivares, så som bouppteckningsförrättares och befullmäktigades ansvar vid uppdrag från arvingar. Är det till exempel lämpligare att man ansöker om boutredningsman?

Kursen kommer bland annat att behandla följande programpunkter

 • Vem som företräder och kan företräda ett dödsbo
 • Hur skyddas borgenärerna? Legatariernas rättigheter
 • Kan man förvalta boet genom fullmakt och hur skyddas rättsägares intressen därvidlag?
 • Boupptecknarens behörighet och befogenhet
 • Testamentsexekutors respektive boutredningsmannens behörighet och befogenhet
 • Förvaltarens redovisning
 • Preskriptionsfrågor
 • Ansvar för skada

Närmare kommer vi att se till arvingar, fullmaktsinnehavare, testamentsexekutor, boutredningsman och konkursförvaltare vid frågor gällande företrädare för boet, befogenheter och behörighet. Du kommer att lämna kursen med tips och råd gällande den praktiska hanteringen av hur själva förvaltningen sker.

Under dagen berör vi även viktiga punkter att tänka på vid upprättandet, förrättandet samt verkställigheten av

 • Bouppteckning
 • Legat och ändamålsbestämmelser
 • Arvskifte
 • Lottläggningen
 • Verkställighet
 • Uppdragets upphörande/slutförande

Målgrupp

Advokater, jurister som arbetar med familjerätt.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 3 april kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Fredric Renström
Advokat
Läs mer