Fredrik Mörtberg

Advokat

Fredrik Mörtberg är specialist inom va-området, han är advokat och verksam vid Advokatfirman Abersten HB. Fredrik har tidigare varit förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges kommuner och landsting), och tidigare föredragande i Statens va-nämnd. Fredrik arbetar sedan flera år nästan uteslutande med va-juridiska frågor och bistår ett stort antal kommuner med va-juridisk hjälp.

 Image of

Fredrik Mörtberg föreläser på följande kurser

VA- och vattenfrågor
Fällor och fallgropar i va-förhållanden
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Feb 2023 Platser finns
Livesändning 06 Feb 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN