Fredrik Mörtberg

Advokat

Fredrik Mörtberg är specialist inom va-området, han är advokat och verksam vid Advokatfirman Abersten HB. Fredrik har tidigare varit förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges kommuner och landsting), och tidigare föredragande i Statens va-nämnd. Fredrik arbetar sedan flera år nästan uteslutande med va-juridiska frågor och bistår ett stort antal kommuner med va-juridisk hjälp.

 Image of

Fredrik Mörtberg föreläser på följande kurser

Skadeståndsrätt | VA- och vattenfrågor
Skadestånd i va-förhållandet vid översvämning på grund av nederbörd
Betyg 4.45 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 10 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 10 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 10 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN