BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår kurs som behandlar skadeståndsfrågor i samband med översvämningsskador i bebyggelse. Föreläsaren Fredrik Mörtberg har en 30-årig erfarenhet av rättsutvecklingen på detta område och guidar många kommuner, tyvärr och särskilt i samband med att översvämningsskadan redan inträffat.

Översvämningar i bebyggelse orsakade av nederbörd orsakar mycket stora problem för såväl fastighetsägare som ”det allmänna”. Sett över tid verkar skadornas omfattning efter en översvämning också öka. En stor fråga är hur långt va-huvudmannens ansvar sträcker sig när det gäller översvämningsskador, och när sådant ansvar inte föreligger.

Som kursdeltagare får du praktiska och strategiska kunskaper om

 • Ansvarsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent,
 • Vem som ansvarar för avvattningen,
 • Ansvarsförhållandet när dagvattenanläggningen, trots ”rätt” dimension, inte kan avbörda dagvatten
 • Rättsläget vid översvämningsskador enligt rättspraxis
 • Handläggning av regresser

Syfte

Syftet med kursen är att ge en inblick i ansvarsregleringen för att med den kunskapen kunna bilda sig en uppfattning om hur långt VA-huvudmannens ansvar sträcker sig vid översvämningsskador.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med va-juridiska frågeställningar, t ex advokater, kommunjurister, va-chefer, abonnentingenjörer, regresshandläggare.

Nivå

Relativt djupgående analys av ansvarsreglering och ansvarsförhållanden. Grundläggande förkunskaper i hur en allmän va-anläggning rent tekniskt är uppbyggd rekommenderas.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Kommunens/va-huvudmannens ansvar
 • Avvattningsansvaret

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Vattentjänstlagens ansvarsreglering
 • Utformning och dimensionering av en allmän va-anläggning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Ansvarsregler beträffande dagvattenförande ledningar
 • Dagvattenförande ledningar och problemfall

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Ansvarsregler beträffande spillvattenförande ledningar
 • Klassning av ledningssystem som separerade eller kombinerade

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

12 Apr 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 12 Maj 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 12 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Fredrik Mörtberg
Advokat
Läs mer