Gustaf Lantz

Jurist

Gustaf Lantz är utbildad jurist med lång erfarenhet från professionella förhandlingar. Han har utvecklat en tolvstegsmodell för hur man förbereder och genomför en förhandling.

Modellen har han lärt ut på kursen ”Förhandling och medling” vid Uppsala universitet.  Han har även varit verksam som fristående föreläsare och hållit kurser för flertalet organisationer och företag.

 Image of

Gustaf Lantz föreläser på följande kurser