Hanna Larsson

Advokat

Hanna Larsson är advokat sedan 2003 och driver sedan 2011 Advokatfirman Sture Larsson AB i Stockholm. Hon är tingsmeriterad vid Stockholms tingsrätt och har tidigare varit verksam bl.a. vid Advokatfirman Vinge.

Hanna har tjugo års erfarenhet av kommersiell tvistlösning och företräder företag inför allmän domstol och i svenska och internationella skiljeförfaranden. Hon är även verksam som skiljedomare.

Hannas hemsida: www.advokatensturelarsson.se

 Image of

Hanna Larsson föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Avtalsrätt | Processrätt
36 § avtalslagen – praktik och taktik i tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 19 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Avtalsrätt
Avtalstolkning
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

En praktiskt inriktad kurs som behandlar de problem som oftast uppkommer vid tolkning av avtal och fastställande av avtalsinnehåll.

LÄS MER
Processrätt
Processen ur svarandens perspektiv
Kurslokal

Stockholm 07 nov 2022 Fåtal platser

Malmö 15 dec 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN