Detta är en praktiskt inriktad e-kurs som tar upp problem som oftast uppkommer vid tolkning av avtal och fastställande av avtalsinnehåll.

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska

  1. Få råd om hur avtalstext bör utformas
  2. Få råd om hur avtalsinnehåll ska fastställas när avtalsparter är oense.

Christina Ramberg har valt ut vanligt förekommande praktiska frågor i anslutning till fastställande av avtals innehåll. Hon uppmärksammar särskilt senare års avgöranden från Högsta domstolen. Kursen utgår från praktiska övningsexempel.

Som deltagare får du bland annat kunskap om

  • Modeller för fastställande av avtals innehåll (enligt praxis och doktrin)
  • Oklarhetsregeln i modern avtalsrätt
  • Inblick i några utländska metoder för att fastställa avtals innehåll
  • Problem i några viktiga standardavtal, som NL och AB
  • Problem i relation till avtal om företagsöverlåtelser, licensavtal och aktieägaravtal
  • En djupdykning i särskilda klausuler (boilerplates), exempelvis entire agreement-klausuler, No oral modification-klausuler och no waiver-klausuler

Målgrupp

Advokater, domare och jurister som kommer i kontakt med avtalsrätt.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är tre timmar lång och inkluderar avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Hanna Larsson
Advokat
Läs mer