Henrik Ladström

Digital HR Managementkonsult

Henrik Ladström, managementkonsult inom Digital HR på Knowit Insight, har arbetat i nästan ett decennium med digitaliseringens påverkan på människan i arbetsliv och relationer. Henrik är idag tongivande i Sverige inom digitaliseringen av HR och har de senaste åren jobbat med en mängd namnkunniga företag för att hjälpa deras HR att genomföra en digital omställning och beteendeförändring.

 Image of

Henrik Ladström föreläser på följande kurser