Irina Persson

Utredningsingenjör

Irina har arbetat med dagvattenfrågor i tidiga skeden i 15 år. De senaste 5 år har hon arbetat på ett kommunalt VA-bolag och innan dess som konsult. Frågor som Irina arbetar med är bland annat att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera för alternativa avrinningsvägar

 Image of

Irina Persson föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt | VA- och vattenfrågor
Nyhetsdag i VA-juridik 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 24 Nov 2022 Fåtal platser
Stockholm 30 Nov 2022 Fåtal platser
Livesändning 30 Nov 2022 Fåtal platser
On demand T.o.m. 30 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN