Irina Persson

Utredningsingenjör

Irina har arbetat med dagvattenfrågor i tidiga skeden i 15 år. De senaste 5 år har hon arbetat på ett kommunalt VA-bolag och innan dess som konsult. Frågor som Irina arbetar med är bland annat att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera för alternativa avrinningsvägar

 Image of

Irina Persson föreläser på följande kurser