James Hope

Advokat och delägare - Vinge

James Hope är delägare i Vinges tvistlösningsgrupp i Stockholm. Han är både svensk advokat och engelsk Solicitor-Advocate med över 20 års erfarenhet av tvistlösning, varav 10 år i London. James verkar både som ombud och som skiljeman i internationella skiljeförfaranden, såväl i Sverige som internationellt.

De senaste uppdragen har bland annat rört svensk, engelsk, kalifornisk, kinesisk, rysk, italiensk och finsk lag, för att nämna några exempel. James är även gästföreläsare på Stockholms, Uppsalas och Edinburghs universitet.

 Image of

James Hope föreläser på följande kurser