Jan Kellgren

Professor i skatterätt

Jan Kellgren är professor i skatterätt vid Linköpings universitet och Örebro universitet samt docent i affärsrätt. Jan är sedan 30 år forskare och universitetslärare inom området redovisning och beskattning och är författare till ett stort antal läroböcker och vetenskapliga artiklar inom området. Han har hållit många kurser och seminarier över landet.

 Image of

Jan Kellgren föreläser på följande kurser

Redovisning | Skatterätt
Sambandet mellan redovisning och beskattning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Mar 2023 Fåtal platser
Livesändning 27 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 27 Apr 2023 Platser finns
Stockholm 24 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 24 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN