Jan Kellgren

Professor i skatterätt

Jan Kellgren är professor i skatterätt vid Linköpings universitet och Örebro universitet samt docent i affärsrätt. Jan är sedan 30 år forskare och universitetslärare inom området redovisning och beskattning och är författare till ett stort antal läroböcker och vetenskapliga artiklar inom området. Han har hållit många kurser och seminarier över landet.

 Image of

Jan Kellgren föreläser på följande kurser