Joachim Gustafsson

Skattejurist

Joachim Gustafsson arbetar på Grant Thornton i Göteborg såsom Tax Senior Associate. Joachim arbetar huvudsakligen med internationell beskattning med inriktning på frågor kring fasta driftställen och personal. Joachim arbetar även till viss del med ägarledda frågor, det s.k. fåmansföretagsregelverket.

 Image of

Joachim Gustafsson föreläser på följande kurser

Lön | Skatt
Skattekonsekvenser för arbetsgivare och arbetstagare med en flexibel och global arbetsplats
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Välkommen en e-kurs med fokus på internationella skattefrågor för dig som har eller ska ha personal utanför Sverige.

LÄS MER