Johanna Hellström - Föreläsare på 

Johanna Hellström

Advokat

Johanna Hellström är advokat och specialiserad inom upphandlingsrätt. Johanna är verksam vid Foyen Advokatfirma. Johanna biträder såväl beställare som leverantör i samtliga delar av upphandlingsprocessen och  i processer vid domstol gällande överprövning av upphandling, avtals giltighet och skadestånd. Johanna är medförfattare till Kommentarer LOU och håller även regelbundet kurser inom rättsområdet. Johanna har tidigare arbetat som upphandlingschef i en kommun.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar