Jon Kihlman

Advokat

Jon Kihlman är advokat och jur. dr. Han bedriver sedan 2011 egen advokatverksamhet med inriktning mot kommersiell avtalsrätt och offentlig upphandling. Utöver doktorsavhandlingen Fel har han även skrivit kommentarer till avtalslagen och CISG samt varit medförfattare till Lexinokommentaren till köplagen. Han har också skrivit läroboken Köprätten – En introduktion och åtskilliga artiklar i framför allt avtalsrättsliga ämnen samt varit redaktör för antologin Elektronisk signering.

 Image of

Jon Kihlman föreläser på följande kurser