Jörgen Holmlund

Senior rådgivare ordning & säkerhet

Jörgen Holmlund är senior rådgivare ordning och säkerhet och har en bred erfarenhet från både Polisen och Försvarsmakten. Frågor kring informations- och internationell samverkan tillhör de främsta kompetenserna, liksom internationell säkerhetspolitik.

Jörgen satt med som expert i den statliga utredningen Utlandsspioneriutredningen (SOU 2017:70) och var dessutom med i framtagandet FNs handbok i militär underrättelsetjänst 2018 (UNPKMIHB). Jörgen är också verksam som lärare i underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan.

 Image of

Jörgen Holmlund föreläser på följande kurser

Offentlig rätt | Straffrätt
Brott mot rikets säkerhet med fokus på terror- och spioneribrott
E-kurs

Längd: 2 timmar

Som deltagare får du en ökad förståelse för hur brottskategorier regleras enligt svensk lag, samt en genomgång av aktuella rättsfall.

LÄS MER