Välkommen till en e-kurs under ledning av Jörgen Holmlund och Hans Brun, högt aktade experter inom säkerhet och terrorforskning. Under 90 minuter delar de med sig av sina erfarenheter och lägger fokus på straffrätten kring terrorbrott och spioneribrott.

Denna utbildning är särskilt angelägen nu, dels för att öka förståelsen för hur brott mot rikets säkerhets definieras och enligt praxis hanteras. Dessutom pågår en diskussion gällande ansvar för stat och kommun kring förebyggande åtgärder, vilka rimligen kräver en god förståelse för hur detta hanteras i rättslig ordning.

Som kursdeltagare kommer du att lära dig hur den svenska terrorlagstiftningen är uppbyggd och föreläsarna kommer med hjälp av diverse fall exemplifiera terrorismens roll, framsteg genom åren samt gå igenom bevis/resultatvärdering. Du kommer även att få kunskap om den lagstiftning som tillämpas vid olika former av brott mot Kap 19 BrB. Eftersom samarbetsformer gällande känslig information delvis ändras och metodval förskjuts är materian allt mer komplex när det gäller bevisvärdering. Dessutom kommer vikten av att kunna knyta det subjektiva rekvisiten till gärningsmannens bakomliggande motiv. Vidare ges också en grundlig genomgång av svensk lagstiftning gällande underrättelseverksamhet.

Som deltagare får du kunaskap om

  • Vad är terrorbrott
  • Vad är spioneribrott
  • Hur har terror utvecklats i olika skeden
  • Hur ser det svenska underrättelsesamhället ut
  • Vilka lagar påverkar det svenska underrättelsesamhället

Webbinariet består av två delar. Det inleds med en genomgång av terrorbrott under cirka 45 minuter av Hans Brun, därefter gör Jörgen Holmlund en genomgång av spioneribrott och det svenska underrättelsesamhället under cirka 45 minuter. Slutligen erbjuds en kortare del på cirka 10 minuter för frågor.

Syfte med utbildningen

Deltagarna får med sig en ökad förståelse för hur brottskategorier regleras enligt svensk lag, samt med genomgång av aktuella rättsfall. Deltagarna får vidare en genomgång för hur det svenska underrättelse- och säkerhetssamhället är ordnat.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer vilka jobbar med frågor relaterade till problem gällande den svåra gränsdragningen gällande vad terrorbrott andra brott mot rikets säkerhet innefattar. Det kan vara advokater, politiker, journalister och andra som arbetar i miljöer där ökad förståelse för lagstiftning gällande rikets säkerhet är värdefull.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i november 2020 och är ca 90 minuter lång.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Hans Brun
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Jörgen Holmlund
Senior rådgivare ordning & säkerhet
Läs mer