Karin Roberts

Counsel/Advokat

Counsel/Advokat. Karin är specialiserad inom konkurrensrätt och regulatoriska frågor och har praktiserat konkurrensrätt i ca 15 år. Karin har en lång och bred erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom förvärvskontroll, otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Idag är hon verksam på advokatfirman Delphi och var tidigare biträdande enhetschef på Konkurrensverket.

 Image of

Karin Roberts föreläser på följande kurser