Kent Karlsson - Föreläsare på 

Kent Karlsson

Uppdrags- och projekteringsledare

Kent Karlsson arbetar på Sweco som uppdrags- och projekteringsledare för multidisciplinära samhällsbyggnadsprojekt. I rollen ingår att samordna interna specialister och projektörer inom till exempel väg och mark, vatten- och avloppsledningsnät, pumpstationer, elnät samt bygg- och anläggningskonstruktioner.

Kent är också digitaliseringsansvarig för Swecos anläggningskonsulter i Sverige. Genom det övergripande ansvaret och uppdragsledningen arbetar Kent för att utveckla digitala arbetssätt genom att nyttja samverkansportaler för datautbyte, kombinera GIS- och BIM-modeller för att skapa långsiktiga värden för beställarens förvaltningsorganisationer.

Det senaste årens arbete med digitaliseringsfrågor har mynnat ut i samverkansplattformen Sweco Cube som nyttjas i ett 40-tal samhällsbyggnadsprojekt runt om i landet.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar