Linnea Back

Advokat och partner

Linnea Back är partner i den globala advokatbyrån Baker McKenzie och ansvarig för deras skattegrupp i Sverige. Hon har arbetat med skatterätt och omstruktureringar i över 20 år och fokuserar bland annat på omorganisationer för nationella och internationella företag, liksom för små och medelstora företag som förvaltas av deras ägare. Linnea biträder även klienter i ärenden som rör skatteaspekter för olika incitamentsprogram. Linnea är en frekvent talare på seminarier gällande skattenyheter och omstruktureringsfrågor. Innan hon blev advokat arbetade hon på Skatteverket. Se vidare www.bakermckenzie.com/linneaback.

 Image of

Linnea Back föreläser på följande kurser