Magnus Tonell

Advokat

Magnus Tonell är advokat vid Next Advokater och specialiserad på immaterialrätt, företagshemligheter och marknadsrätt. Han är en regelbundet anlitad föreläsare och har skrivit ett flertal artiklar inom nämnda områden. Han är även författare till boken ”Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter”.

 Image of

Magnus Tonell föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Arbetsrätt | Immaterialrätt | IT-rätt
Företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och skydd mot illojalitet och konkurrens
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Nov 2022 Platser finns
Livesändning 25 Nov 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN