Magnus Widebeck

Dispaschör

Magnus Widebeck är Sveriges dispaschör samt fd lagman och justitieråd, verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB som medlare och skiljeman samt med kurser.


Magnus har för sina kurser fått snittbetyget 4,78 av 5 ⭐ från våra kursdeltagare.

Betyget baseras på föreläsarens sakkunnighet och pedagogik.

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.


Han har också varit justitieråd i Högsta domstolen. Mest känd är Magnus som framstående lagman för Nyköpings tingsrätt, men han är också en av Sveriges två dispaschörer. Vid sidan av det är Magnus en populär föreläsare, medlare och skiljedomare.

 Image of

Magnus Widebeck föreläser på följande kurser

Ekonomisk familjerätt | Familjerätt | Processrätt
Tvister om ekonomisk familjerätt II – Arv och testamente
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Nov 2023 Fullbokat
Livesändning 24 Nov 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 24 Dec 2023 Fullbokat
Stockholm 26 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 26 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 26 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Konkurs- och obeståndsrätt | Processrätt
Kommersiella processer 2023
Betyg 4,50 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 08 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 08 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 06 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomisk familjerätt | Familjerätt | Processrätt
Tvister om ekonomisk familjerätt I – Bodelning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Sep 2023 Fullbokat
Livesändning 22 Sep 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 22 Okt 2023 Fullbokat
Stockholm 21 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 21 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Processrätt
Entreprenadrättsliga tvister
Betyg 4,77 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 05 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 05 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Jan 2024 Fåtal platser
Stockholm 21 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 21 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Bevisning och förhör i tvistemål
Betyg 4,71 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 22 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Insolvensrätt | Konkurs- och obeståndsrätt | Processrätt
Insolvensrättsliga tvister
Betyg 4,53 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Okt 2023 Fullbokat
Livesändning 26 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 26 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Försäkringsrätt | Processrätt
Försäkringsrättsliga tvister
Betyg 4,58 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 01 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 01 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 01 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN