Magnus Widebeck

Dispaschör

Magnus Widebeck är Sveriges dispaschör samt fd lagman och justitieråd, verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB som medlare och skiljeman samt med kurser.


Hur uppfattas Magnus av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,84 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,55 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Han har också varit justitieråd i Högsta domstolen. Mest känd är Magnus som framstående lagman för Nyköpings tingsrätt, men han är också en av Sveriges två dispaschörer. Vid sidan av det är Magnus en populär föreläsare, medlare och skiljedomare.

 Image of

Magnus Widebeck föreläser på följande kurser

Ekonomisk familjerätt | Familjerätt | Processrätt
Tvister om ekonomisk familjerätt II – Arv och testamente
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 24 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Processrätt
Kommersiella processer 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 08 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 08 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomisk familjerätt | Familjerätt | Processrätt
Tvister om ekonomisk familjerätt I – Bodelning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 22 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Processrätt
Entreprenadrättsliga tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 21 Feb 2023 Platser finns
Livesändning 21 Feb 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Processrätt
Kommersiella processer 2022
On demand
On demand T.o.m. 30 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Processrätt
Fastighetsrättsliga tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 15 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Bevisning och förhör i tvistemål
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 23 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 23 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN