Magnus Widebeck

Dispaschör

Magnus Widebeck är Sveriges dispaschör samt fd lagman och justitieråd, verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB som medlare och skiljeman samt med kurser.


Magnus har för sina kurser fått snittbetyget 4,78 av 5 ⭐ från våra kursdeltagare.

Betyget baseras på föreläsarens sakkunnighet och pedagogik.

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.


Han har också varit justitieråd i Högsta domstolen. Mest känd är Magnus som framstående lagman för Nyköpings tingsrätt, men han är också en av Sveriges två dispaschörer. Vid sidan av det är Magnus en populär föreläsare, medlare och skiljedomare.

 Image of

Magnus Widebeck föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Processrätt
Kommersiella processer 2024
Betyg 4.63 av 5.0
Livesändning | Kurslokal
Stockholm 10 Dec 2024 Fåtal platser
Livesändning 10 Dec 2024 Fåtal platser
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Processrätt
Entreprenadrättsliga tvister
Betyg 4.66 av 5.0
On demand
On demand T.o.m. 21 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Bevisning och förhör i tvistemål
Betyg 4.71 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 18 Nov 2024 Fåtal platser
Livesändning 18 Nov 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 18 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt | Skadeståndsrätt
Skadeståndsprocesser – inomobligatoriska förhållanden
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 11 Okt 2024 Platser finns
Livesändning 11 Okt 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Nov 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Försäkringsrätt | Processrätt
Försäkringsrättsliga tvister
Betyg 4.92 av 5.0
On demand
On demand T.o.m. 05 Jul 2024 Platser finns
TILL KURSEN