Magnus Widebeck

Dispaschör

Magnus Widebeck är Sveriges dispaschör samt fd lagman och justitieråd, verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB som medlare och skiljeman samt med kurser.


Hur uppfattas Magnus av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,84 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,55 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Han har också varit justitieråd i Högsta domstolen. Mest känd är Magnus som framstående lagman för Nyköpings tingsrätt, men han är också en av Sveriges två dispaschörer. Vid sidan av det är Magnus en populär föreläsare, medlare och skiljedomare.

 Image of

Magnus Widebeck föreläser på följande kurser

Entreprenadrätt | Processrätt
Entreprenadrättsliga tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Processrätt
Kommersiella processer 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 30 nov 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Processrätt
Insolvensrättsliga tvister
Livesändning | Kurslokal

Stockholm 28 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Försäkringsrätt | Processrätt
Försäkringsrättsliga tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 16 sep 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Entreprenadrätt | Fastighetsrätt | Processrätt
Fastighetsrättsliga tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 15 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Civilrätt | Processrätt
Bevisning och förhör i tvistemål
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 23 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN