Välkommen att delta på våra nya kurser i ekonomisk familjerätt med de omtyckta föreläsarna Marie Wessel och Magnus Widebeck.

Efter skilsmässa ska bodelning normalt ske. Detsamma gäller när en make dör. Också under bestående äktenskap kan bodelning ske. Kursens tyngdpunkt är bodelning efter skilsmässa och dödsfall.

En mängd rättsliga frågor uppstår under bodelning. Tvisterna om dessa frågor är talrika. Vi tar upp bodelning utan bodelningsförrättare, tvångsbodelning, domstolsprocess under bodelning och domstolsprocess som avser klander av tvångsbodelning.


Kursdeltagarna har vid senaste genomförandet givit kursen ett snittbetyg på 4,52 av 5,0 ⭐


Under kursen analyserar och konkretiserar vi hur ombudet praktiskt bör gå till väga för att på bästa sätt företräda sin huvudman.

Vi fokuserar på de rättsregler och principer som tvisterna normalt handlar om. Vilka tillgångar och skulder ska ingå? Hur ska dessa värderas? Hur ska parternas andelar beräknas? Hur inverkar äktenskapsförord? Hur ska förhållandena under den s.k. redovisningsperioden påverka bodelningen? Hur ska lottläggning göras och hur kan anvisningsrätten användas? Bevisbörda och beviskrav diskuteras. Vilken utredning behövs?

Både civilrättsliga och processrättsliga aspekter på tvisterna tas upp.

Efter kursen ska deltagarna med störr e säkerhet kunna nå framgång när de företräder en part i en bodelningstvist.

Vi uppmärksammar relevanta rättsfall och säkerställer att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.


”Om jag hade kunnat välja högre betyg än 5 så skulle jag gjort det.”

Katja Rodermil, deltagare våren 2024


Är du även intresserad av vår nya kurs Tvister om ekonomisk familjerätt II – Arv och testamente? Kurserna kompletterar varandra och går att gå i valfri ordning.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om

  • Vad som ska ingå vid bodelningen
  • Vilka värden som ska åsättas på det som ska ingå (t.ex. på ett företag)
  • Vilken andel som respektive part ska få inklusive jämkning
  • Hur äktenskapsförord påverkar bodelningen
  • Vilka plus- och minusposter som föranleds av förhållandena under redovisningsperioden
  • Hur lottläggningen ska göras
  • Hur en talan vid domstol bör läggas upp såväl under bodelning som vid klander av tvångsbodelning
  • Hur bevisbördan är fördelad och vilka beviskrav som gäller
  • Hur du kan uppfylla de beviskrav som ställs på din huvudman
  • Hur du kan hindra motparten från att uppfylla sina beviskrav

Målgrupp

Ombud som företräder part i bodelningstvister.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 22 september och 21 februari  kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Marie Wessel
Advokat
Läs mer