Markus Ahlgren

Partner på Nordic Financial Consulting

Markus Ahlgren är Partner på Nordic Financial Consulting (NFC) som är ett konsultbolag specialiserat inom riskhantering i den finansiella sektorn. Markus har en civilingenjörsexamen med inriktning mot finansiell matematik från KTH och har tidigare arbetat som konsult hos en av Europas ledande konsultfirmor verksamma inom den finansiella sektorn. Markus har lång erfarenhet inom riskområdet och arbetar främst med riskhantering, kapitaltäckning samt regulatorisk rapportering hos banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag och betaltjänstbolag. Markus arbetar löpande med frågor kopplade till regelverk såsom CRR, IFR och PSD II. Markus arbetar dagligdags i olika projekt inom riskområdet, som riskkontrollfunktion och med tillståndsansökningar.

 

 Image of

Markus Ahlgren föreläser på följande kurser

Compliance
Introduktion till Basel III
Betyg 4.83 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Basel III är ett omfattande och komplext ramverk som i sin tur har implementerats genom en stor mängd underliggande regelverk. Kursen har i syfte att ge deltagaren en kontext och överblick i de mest centrala delarna.

LÄS MER