Mats Höglund

Docent i finansrätt

Mats Höglund är docent i finansrätt vid Karlstads universitet. Mats Höglund har många års erfarenhet som lärare inom juridik, framför allt skatterätt. Han har tidigare arbetat på Skatteverket, Akelius Skatt (numera Norstedts Juridik) och som skattekonsult på E & Y.

 

Han har en bred skattekompetens men är specialiserad på skatteförfarande och skatteprocesser samt internationell beskattning. Höglund har även författat ett antal artiklar och böcker inom skatterätt, t.ex. Dokumentation av internprissättning med inriktning på land-för land-rapportering.

 Image of

Mats Höglund föreläser på följande kurser