Mats Johansson

Systemekolog

Mats Johansson, systemekolog på Ecoloop och VA-guiden, har över 20 års erfarenhet inom kommunal va-planering och enskilda va-frågor. Mats Johansson har bland annat medverkat i framtagandet av Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning om kommunal va-planering samt varit sekreterare i två centrala statliga utredningar inom va-området; utredningen om hållbara vattentjänster som lämnat förslag på ny lagstiftning om va-planering, små avlopp och va-utbyggnad (SOU 2018:34) och nu utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (SOU 2020:3).

 Image of

Mats Johansson föreläser på följande kurser