Mats Sjösten

Lagman

Mats Sjösten, lagman vid Varbergs tingsrätt och jur. lic. i civilrätt. Författare till boken Vårdnad, boende och umgänge.


Hur uppfattas Mats av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,97 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,87 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Mats har mycket stor och bred erfarenhet av vårdnadsfrågor, bland annat genom att han förenar sitt teoretiska kunnande med tillämpning av reglerna i praktiken i sitt arbete som domare. Mats har mångårig erfarenhet som föreläsare och undervisar i familjerätt hos BG Institute och Domstolsakademin. Mats har varit utredningssekreterare i Vårdnadstvistutredningen (1998 års reform av reglerna i 6 kap. föräldrabalken) och expert, exempelvis i 2002 års Vårdnadsutredning (2006 års vårdnadsreform).


Fantastiskt givande kurs!”

Relevant kurs, det märks att Mats är väldigt kunnig.”

 Image of

Mats Sjösten föreläser på följande kurser

Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Nyhetsdag inom vårdnad, boende och umgänge
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 12 Dec 2022 Fåtal platser
Livesändning 12 Dec 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Jan 2023 Platser finns
Stockholm 14 Dec 2022 Fullbokat
Livesändning 14 Dec 2022 Fullbokat
On demand T.o.m. 14 Jan 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs)
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 04 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Familjerätt I
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 15 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 15 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2)
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 30 Maj 2023 Platser finns
Livesändning 30 Maj 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 30 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN