Mats Sjösten

Lagman

Mats Sjösten, lagman vid Varbergs tingsrätt och jur. lic. i civilrätt. Författare till boken Vårdnad, boende och umgänge.


Hur uppfattas Mats av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,97 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,87 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Mats har mycket stor och bred erfarenhet av vårdnadsfrågor, bland annat genom att han förenar sitt teoretiska kunnande med tillämpning av reglerna i praktiken i sitt arbete som domare. Mats har mångårig erfarenhet som föreläsare och undervisar i familjerätt hos BG Institute och Domstolsakademin. Mats har varit utredningssekreterare i Vårdnadstvistutredningen (1998 års reform av reglerna i 6 kap. föräldrabalken) och expert, exempelvis i 2002 års Vårdnadsutredning (2006 års vårdnadsreform).


Fantastiskt givande kurs!”

Relevant kurs, det märks att Mats är väldigt kunnig.”

 Image of

Mats Sjösten föreläser på följande kurser

Familjerätt
Nyhetsdag inom vårdnad, boende och umgänge
Livesändning | Kurslokal | On demand

Malmö 30 nov 2022

Göteborg 12 dec 2022 Fåtal platser

Stockholm 14 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN