Mats Sjösten

Lagman

Mats Sjösten, lagman vid Varbergs tingsrätt och jur. lic. i civilrätt. Författare till boken Vårdnad, boende och umgänge.


Mats har för sina kurser fått snittbetyget 4,94 av 5 ⭐ från våra kursdeltagare.

Betyget baseras på föreläsarens sakkunnighet och pedagogik.

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.


Mats har mycket stor och bred erfarenhet av vårdnadsfrågor, bland annat genom att han förenar sitt teoretiska kunnande med tillämpning av reglerna i praktiken i sitt arbete som domare. Mats har mångårig erfarenhet som föreläsare och undervisar i familjerätt hos BG Institute och Domstolsakademin. Mats har varit utredningssekreterare i Vårdnadstvistutredningen (1998 års reform av reglerna i 6 kap. föräldrabalken) och expert, exempelvis i 2002 års Vårdnadsutredning (2006 års vårdnadsreform).


Fantastiskt givande kurs!”

Relevant kurs, det märks att Mats är väldigt kunnig.”

 Image of

Mats Sjösten föreläser på följande kurser

Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Familjerätt II – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs)
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Maj 2023 Fåtal platser
Livesändning 04 Maj 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 04 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Familjerätt I
On demand
On demand T.o.m. 15 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Familjerätt | Vårdnad, boende och umgänge
Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2)
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 30 Maj 2023 Fåtal platser
Livesändning 30 Maj 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 30 Jun 2023 Platser finns
TILL KURSEN