I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet. Under dagen ligger fokus vid bland annat avgörande kriterier vid domstolens ställningstagande till frågor om vårdnad och boende, processen i mål enligt 6 kap. FB och om verkställighet enligt 21 kap.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,79 av 5,0 ⭐


Kursen behandlar processrättsliga frågor i mål om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet av sådana avgöranden. Även frågor om bedömningsgrunder för domstolens ställningstaganden kommer att belysas.

Som deltagare får du kunskap om

  • Avgörande kriterier av betydelse vid domstolens ställningstagande till frågor om framför allt vårdnad och boende.
  • Fördjupad kunskap om processen i mål enligt 6 kap. FB.
  • Fördjupad kunskap om processen i ärenden om verkställighet enligt 21 kap. FB.
  • Innehållet i de lagförslag som blivit resultatet av 2014 års vårdnadsutredning (SOU 2017:6 Se barnet)*

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till advokater och andra jurister som sysslar med familjerätt men även till domare som i sin yrkesutövning sysslar med familjerätt och familjerättssekreterare.

Övrigt

Flera delar i kursen bygger på ett aktivt deltagande från deltagarna. Det finns möjlighet att lämna in frågeställningar till föreläsaren före kursen, dock senast 14 dagar i förväg. Frågor eller förslag på diskussionsämnen skickas till kursinformation@bginstitute.se och vidarebefordras sedan till föreläsaren.

Under våren kommer Mats Sjösten även att hålla i Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken och Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2).

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 04 Jun 2023

On Demand
T.o.m. 04 Jun 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 4 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Mats Sjösten
Lagman
Läs mer