I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet. Under dagen ligger fokus vid bland annat avgörande kriterier vid domstolens ställningstagande till frågor om vårdnad och boende, processen i mål enligt 6 kap. FB och om verkställighet enligt 21 kap.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,79 av 5,0 ⭐


Kursen behandlar processrättsliga frågor i mål om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet av sådana avgöranden. Även frågor om bedömningsgrunder för domstolens ställningstaganden kommer att belysas.

Som deltagare får du kunskap om

  • Avgörande kriterier av betydelse vid domstolens ställningstagande till frågor om framför allt vårdnad och boende.
  • Fördjupad kunskap om processen i mål enligt 6 kap. FB.
  • Fördjupad kunskap om processen i ärenden om verkställighet enligt 21 kap. FB.
  • Innehållet i de lagförslag som blivit resultatet av 2014 års vårdnadsutredning (SOU 2017:6 Se barnet)*

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till advokater och andra jurister som sysslar med familjerätt men även till domare som i sin yrkesutövning sysslar med familjerätt och familjerättssekreterare.

Övrigt

Flera delar i kursen bygger på ett aktivt deltagande från deltagarna. Det finns möjlighet att lämna in frågeställningar till föreläsaren före kursen, dock senast 14 dagar i förväg. Frågor eller förslag på diskussionsämnen skickas till kursinformation@bginstitute.se och vidarebefordras sedan till föreläsaren.

Under våren kommer Mats Sjösten även att hålla i Familjerätt I – Vårdnadsmål i praktiken och Familjerätt III – Processen i mål om vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet (fördjupningskurs, dag 2).

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 4 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Mats Sjösten
Lagman
Läs mer