Michelle Hesselbrandt

Advokat

Michelle är sedan 2023 verksam vid Advokatfirman Steinmann. Hon företräder främst kommunalägda bolag, bostadsrättsföreningar och andra privata fastighetsägare i fastighetsrättsliga frågor. Michelle har tidigare arbetat som fastighetsjurist och som advokat med fastighets- och miljörätt som verksamhetsområden, och har lång erfarenhet av att företräda kommuner, myndigheter och bolag vid processer i mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

 Image of

Michelle Hesselbrandt föreläser på följande kurser

VA- och vattenfrågor
Vattenskydd
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 09 Sep 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 09 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN