Mikael Jacobsen

Partner

Mikael har över tolv års erfarenhet med inriktning mot internprissättning. Under dessa tolv år har han arbetat med både stora och medelstora bolag inom olika branscher såsom industri, varuhandel, IT, läkemedel och så vidare. Han anlitas bland annat för att ge råd i frågor som rör omstruktureringar, planeringsstudier, dokumentation, transaktioner som avser immateriella tillgångar och processer.

 Image of

Mikael Jacobsen föreläser på följande kurser