Mikael Jacobsen - Föreläsare på 

Mikael Jacobsen

Partner

Mikael har över tolv års erfarenhet med inriktning mot internprissättning. Under dessa tolv år har han arbetat med både stora och medelstora bolag inom olika branscher såsom industri, varuhandel, IT, läkemedel och så vidare. Han anlitas bland annat för att ge råd i frågor som rör omstruktureringar, planeringsstudier, dokumentation, transaktioner som avser immateriella tillgångar och processer.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar