Mikaela Reinhammar

Senior Associate

Mikaela Reinhammar är advokat på Advokatfirman Cederquist. Hon ingår i byråns grupp för finansiell reglering där hon huvudsakligen arbetar med regulatoriska frågor inom kapitalförvaltning med särskild specialisering inom Sustainable Finance. Mikaela har mångårig erfarenhet av att biträda värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare i implementeringen av de regelverk som ingår under Sustainable Finance där stort fokus de senaste åren legat på Taxonomiförordningen och Disclosureförordningen med tillhörande delegerade förordningar.

Därtill håller Mikaela löpande föredrag inom Sustainable Finance inklusive de ramverk som träder i kraft för kreditinstitut under CRR och den nya förordningen för Europeiska gröna obligationer.

 Image of

Mikaela Reinhammar föreläser på följande kurser