Mikaela Reinhammar

Advokat

Advokat på Harvest advokatbyrå.

 Image of

Mikaela Reinhammar föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance
Det nya hållbarhetsregelverket – hur påverkas ledande befattningshavare i börsbolag
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen går igenom det nya regelverket, bl.a. nya Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen, med fokus på de utmaningar och möjligheter som ledande befattningshavare i börsbolag står inför utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER