Niclas Lifsten

Advokat

Niclas Lifsten är advokat och partner på BRICK Advokater. Han bistår bland annat större fastighetsägare, fastighetsutvecklare och andra aktörer på hyres- och fastighetsmarknaden med rådgivning, förhandling, avtalsskrivning, processer i hyresnämnd och i domstol m.m.

Utöver detta biträder han också köpare och säljare vid fastighetstransaktioner, vid därmed sammanhängande utvecklingar samt förädlingar av fastigheter. Niclas har rekommenderats i den ansedda juridiska publikationen Legal 500, med kommentaren ”Recommended by clients particularly for lease related matters”.

 Image of

Niclas Lifsten föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut
Hyresgäster med betalningssvårigheter
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen berör situationerna när en hyresgäst inte kan betala hyran för lokalen eller när hyresgästen försätts i konkurs eller är under företagsrekonstruktion

LÄS MER