Niklas Wågnert

Chefsrådman

Niklas Wågnert är chefsrådman och har tidigare varit Hovrättsråd samt vice ordförande vid Svea Hovrätt.


Hur uppfattas Niklas av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,83 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,75 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Niklas Wågnert föreläser på följande kurser