Niklas Wågnert

Chefsrådman

Niklas Wågnert är chefsrådman och har tidigare varit Hovrättsråd samt vice ordförande vid Svea Hovrätt.


Hur uppfattas Niklas av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,83 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,75 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Niklas Wågnert föreläser på följande kurser

Straffrätt
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Apr-28 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 27 Apr-28 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 28 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN