Ove Lundgren - föreläsare på BG Institute

Ove Lundgren

Fastighetsvärderare

Ove Lundgren håller kursen ”Värdering och ersättning vid markåtkomst” tillsammans med Fredrik Warnquist vid BG Institute. Ove har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och har bland annat varit överlantmätare, fastighetschef och universitetslärare. Ove är civilingenjör i lantmäteri och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar