Ove Lundgren

Auktoriserad fastighetsvärderare

Ove Lundgren håller kursen ”Värdering och ersättning vid markåtkomst” tillsammans med Fredrik Warnquist vid BG Institute. Ove har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och har bland annat varit överlantmätare, fastighetschef och universitetslärare. Ove är civilingenjör i lantmäteri och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

 Image of

Ove Lundgren föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering | PBL
Värdering och ersättning vid markåtkomst
Betyg 4.49 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 05 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 05 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 05 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN