Ove Lundgren

Auktoriserad fastighetsvärderare

Ove Lundgren håller kursen ”Värdering och ersättning vid markåtkomst” tillsammans med Fredrik Warnquist vid BG Institute. Ove har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och har bland annat varit överlantmätare, fastighetschef och universitetslärare. Ove är civilingenjör i lantmäteri och är av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare.

 Image of

Ove Lundgren föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | PBL
Värdering och ersättning vid markåtkomst
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 20 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 20 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 20 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN