Per Benonisen - Föreläsare på 

Per Benonisen

Advokat

Per Benonisen, advokat och partner DLA Piper Norge fokuserar på arbetsrätt och har över 20 års erfarenhet av rådgivning till storföretag samt privatpersoner kring alla aspekter av arbetslagstiftningen.

Per har bred arbetsrättslig erfarenhet med tyngdpunkt på individuell arbetsrätt. Men han arbetar också med kollektiv arbetsrätt och har hanterat ett antal större omorganisationer.  Per är verksam inom områden såsom – föreskrifter om de anställdas rättigheter till medbestämmande, utstationering, beredning av anställningsavtal, arbetsregler, etiska riktlinjer och personalhandböcker, uppsägning, personliga integritetsskydd på arbetsplatsen, förhandlingar och beredningar av rutiner och standarddokument.

Per Benonisen is head of the employment department at DLA Piper Norway Law Firm has a wide range of experience in both individual and collective employment law.  He has a particular focus on strategic and operational reorganisation matters and redundancies.  He regularly advises on TUPE, various kinds of negotiations, preparation of employment contracts, work regulations, ethical guidelines and personnel handbooks, disciplinary follow-up, termination of employment, personal privacy protection at the place of work, HES, whistleblowing and more.  Per is a recognised thought leader for employment law in Norway, regularly giving lectures for clients and in co-operation with external course providers both in Norway and abroad.  Per is an external examiner in employment law at the University of Oslo and has contributed as co-author on several books on employment law, including Arbeidsrett.no (one of the most widely-used commentaries to the Working Environment Act), which is published by Fagbokforlaget (publisher).

Relaterat

Relaterad information

Nyhetsbrev

Vill du ha information gällande nya kurser och spännande erbjudanden

Fler kurser

Hitta fler kurser hos BG Institute.

Sök utbildningar