Per Vestman

Advokat

Per Vestman är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma. Han är inriktad på entreprenad- och konsulträtt samt tvistelösning inom dessa nämnda områden. Per har också erfarenhet som föreläsare inom upphandlings-, entreprenad- och konsulträtt sedan ca 15 år tillbaka.


Hur uppfattas Per av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,33 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Han undervisar främst praktiker i branschen som entreprenörer, beställare, upphandlare och teknikkonsulter men föreläser även i den akademiska världen inom ramen för juristutbildningen i Lund och på olika tekniska högskolor. Därtill håller Per föredrag inom mina områden för klienter och för branschförbund och intresseorganisationer på mässor, förbund- och branschsammankomster etc.

 Image of

Per Vestman föreläser på följande kurser