Peter Lindahl

Advokat

Peter Lindahl är advokat och delägare på Lewis Langley & Partners Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av arbetstillstånd och förflyttning av arbetskraft både till och från Sverige inom internationella koncerner. Han har undervisat HR-personal samt andra advokater och jurister i tillståndsfrågor. Han anlitas regelbundet som författare till advokatsamfundets remissyttranden gällande arbetstillstånd, däribland förslagen ”Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring” (SOU 2021:5) samt ett förbättrat system mot arbetsexploatering (SOU 2021:88) som presenterades av Regeringen förra året.

 Image of

Peter Lindahl föreläser på följande kurser