Peter Lindahl

Advokat

Peter Lindahl är advokat och delägare på Lewis Langley & Partners Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av arbetstillstånd och förflyttning av arbetskraft både till och från Sverige inom internationella koncerner. Han har undervisat HR-personal samt andra advokater och jurister i tillståndsfrågor. Han anlitas regelbundet som författare till advokatsamfundets remissyttranden gällande arbetstillstånd, däribland förslagen ”Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring” (SOU 2021:5) samt ett förbättrat system mot arbetsexploatering (SOU 2021:88) som presenterades av Regeringen förra året.

 Image of

Peter Lindahl föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | Migrationsrätt
Ansvar vid brott mot utlänningslagen - Företagsperspektiv och företrädaransvar
TILL KURSEN
Arbetsrätt | Migrationsrätt
Arbetstillstånd - Undvik risker och sanktioner
Betyg 4,65 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 09 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 09 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN