Reglerna rörande uppehålls- och arbetstillstånd har de senaste åren genomgått omfattade förändringar. Arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att kontrollera arbetstagares rätt att vistas och arbeta i Sverige och riskerar betydande sanktioner vid regelöverträdelser.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,90 av 5,0 ⭐


Det är därför viktigt för arbetsgivare och andra som är verksamma inom området att känna till aktuell lagstiftning och hur Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och andra myndigheter tillämpar dem i olika situationer.

Kursen har en praktisk inriktning. I kursen behandlas hur en arbetsgivare genom en långsiktig och systematisk migrationsstrategi både kan effektivisera rekryteringen av arbetskraft från andra länder och samtidigt undvika risker för sanktioner.

De grundläggande reglerna om uppehålls- och arbetstillstånd kommer att behandlas ingående med fokus på frågor så som: Hur och när måste en tjänst utannonseras? Vilka krav ställs på ett anställningserbjudande och hur förhåller anställningserbjudandet sig till ett anställningsavtal?  Hur säkerställer man att arbetstagaren har ett godtagbart försäkringsskydd? När har arbetsgivaren en dokumentationsskyldighet och/eller en skyldighet att anmäla en anställning till Migrationsverket eller Skatteverket? Vilka sanktioner kan drabba en arbetstagare och en arbetsgivare när villkoren inte uppfylls?

Kursen kommer även att behandla alternativ till vanliga arbetstillstånd, så som EU-blåkort, ICT-tillstånd och uppehållsrätt samt fördelarna och nackdelarna med dessa. Även undantag från arbetstillstånd, så som entreprenadundantaget, specialistundantaget, koncernundantaget och ställning som varaktigt bosatt kommer att beröras.


”Jättebra kursledare! Pedagogisk och tålmodig.”

Filippa, deltagare på kursen oktober 2023


Som deltagare får du kunskap om:

  • Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i processen
  • Fördelar och nackdelar med olika tillståndstyper
  • Lösningar på praktiska problem som kan uppstå i samband med en ansökan om ett uppehållstillstånd
  • Alternativa strategier om en arbetstagare riskerar att bli utvisad
  • Avvecklingen av det certifierade systemet och Migrationsverkets nya modell för snabbare handläggning för kvalificerad arbetskraft

Målgrupp:

Företagsledare, HR-chefer eller HR-personal, jurister och advokater eller den som i annan roll arbetar med migrationsrättsliga tillståndsfrågor som representant för arbetstagare och arbetsgivare.

Nivå/förkunskaper:

Kursen är riktad till dig som har översiktlig kunskap om det migrationsrättsliga regelverket och vill ha fördjupad kunskap om hur bestämmelserna kan tillämpas i praktiken.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Grundläggande reglerna om uppehålls- och arbetstillstånd.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Praktiska frågor rörande ansökningsprocessen
Ansökningar om förlängda och permanenta tillstånd

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Arbetsgivarens kontroll-, dokumentations- och anmälningsskyldighet
Sanktioner
Avvecklingen av det certifierade systemet och Migrationsverkets nya modell för snabbare handläggning för kvalificerad arbetskraft

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Alternativa till nationella uppehållstillstånd för arbete.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

14 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 14 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Peter Lindahl
Advokat
Läs mer