Välkommen till en kurs som ger dig kunskap om förhållandet mellan migrationsrätt och arbetsrätt.

Livesändning – kurstillfället den 23 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar. Läs mer här!

Arbetsrätten och migrationsrätten har de senaste åren genomgått stora förändringar inom området arbetstillstånd. Stora krav ställs på arbetsgivarens kontrollansvar för att bekämpa olaglig arbetskraft. Att göra rätt från ansökans början samt kontrollera arbetstagarens rätt att vistas och arbeta i Sverige har i praktiken lagts på arbetsgivaren, som riskerar långtgående sanktioner vid överträdelser. Därför är det avgörande att känna till aktuell lagstiftning, regler och hur man rent praktiskt utför processen på ett korrekt sätt.

Syftet med kursen är att lära ut hur arbetsgivare kan minimera risker och sanktioner inom migrationsrättens, arbetsrättens och kollektivavtalens områden gällande den mycket komplexa hanteringen kring arbetstillstånd. Kursen har en praktisk inriktning vilket innebär att den kunskap som föreläsaren förmedlar skapar förutsättningar för kursdeltagarna, som är yrkesverksamma inom sina respektive områden, att fördjupa sitt yrkeskunnande med utgångspunkt i sina praktiska erfarenheter.

Kursen behandlar kortfattat bakgrunden till migrationsrätten och förhållandet mellan migrationsrätt och arbetsrätt. Förhållandet mellan uppehållstillstånd och arbetstillstånd behandlas liksom undantagen från kravet på arbetstillstånd. De grundläggande reglerna om arbetstillstånd behandlas ingående: Vilka krav ställs på ett anställningserbjudande? Vad innebär ”bundenheten till en arbetsgivare”? Vilka sanktioner kan drabba en arbetstagare och en arbetsgivare när villkoren inte uppfylls?

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka nationaliteter som behöver arbetstillstånd
 • Vilka kategorier arbetstagare som behöver arbetstillstånd
 • Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i processen
 • Fackliga yttranden och dess rättsliga status i praxis
 • Asylsökandens möjligheter till att beviljas arbetstillstånd under- och efter asylprocessen
 • Vilka kontrollåtgärder och sanktioner som införts för att motverka missbruk

Målgrupp

HR-chef eller annan roll inom HR, chefer, förhandlare, ombudsman, jurist/advokat eller som i annan roll kommer i kontakt med arbetsrättens område samt representanter för arbetstagare och arbetsgivare m.fl

 

Föreläsaren är öppen för dynamiska diskussioner och frågeställningar under kursen.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Migrationsrättens förhållande till arbetsrätt och kollektivavtal

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  De grundläggande kraven för arbetstillstånd i Sverige.
  I. Vilka nationaliteter som behöver arbetstillstånd?
  II. Vilka kategorier arbetstagare som behöver arbetstillstånd?
  III. Vad gäller vid förlängning av arbetstillstånd?
  IV. Viktig rättsfall från Migrationsöverdomstolen (MIG 2018:12)

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Fackliga yttranden och dess påverkan på beslutsprocessen

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Kontrollåtgärder och sanktioner mot arbetsgivare och arbetstagare som bryter mot regelverket samt återkallelse av tillstånd

 • 16.00-

  Kursen avslutas.