Richard Engblom

Senior Associate

Richard arbetar på Harvest Advokatbyrå och är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende betaltjänster, krediter, värdepapper, kapitalförvaltning samt AML. Richard har varit verksam inom området sedan 2015 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom betalningsinstitut, kreditinstitut, värdepappersbolag och fondförvaltare i frågor som rör regelefterlevnad. Därtill hjälper Richard företag verksamma inom e-handel med olika typer av regulatoriska frågor.

Harvest erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för företag som bedriver eller planerar att bedriva tillståndspliktig verksamhet. Advokatbyrån hjälper bland annat banker, fondbolag, värdepappersbolag, betalningsinstitut, försäkringsbolag och andra aktörer verksamma i den finansiella sektorn i Sverige och utlandet med regelefterlevnad (compliance), internrevision, ansökningsförfaranden, finansiering och andra typer av rättsliga ärenden. Som vägledande rådgivare bistår Harvest vid till exempel etablering, auktorisation eller kapitalstruktur.

 Image of

Richard Engblom föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt
En introduktion till prospektregelverket
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 15 Nov 2022 Platser finns
TILL KURSEN