Richard Jacobsson

Forensisk expert

Richard har mångårig erfarenhet som forensiker på nationellt forensiskt centrum (NFC). 2020 grundade Richard FSEC som erbjuder forensiska experttjänster till den privata och offentliga sektorn. Richard har ofta uppdrag från svarandesidan att granska NFCs sakkunnigutlåtanden och uppdrag som partssakkunnig.


Hur uppfattas Richard av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,80 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,60 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Richard Jacobsson föreläser på följande kurser

Kriminalteknik | Straffrätt
Grundläggande forensik för jurister
Betyg 4.45 av 5.0
E-kurs

Längd: 2 timmar

E-kursen behandlar grundläggande principer som ligger till grund för de forensiska bedömningar som beskrivs i NFCs sakkunnigutlåtanden.

LÄS MER