I e-kursen behandlas de grundläggande principer som ligger till grund för de forensiska bedömningar som beskrivs i NFCs sakkunnigutlåtanden.

Sakkunnigutlåtanden från NFC är vanligt förekommande i brottmål. De forensiska bedömningarna i dessa utlåtanden kan ofta upplevas komplicerade. I webbinariet åskådliggörs de principer och begrepp som ligger till grund för forensiska bedömningar, på ett begripligt sätt genom konkreta exempel.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,45 av 5,0 ⭐


Som deltagare får du kunskap om

  • Hur en forensiker tänker när denne värderar undersökningsresultat.
  • Grundläggande begrepp som förekommer i sakkunnigutlåtanden.
  • Hur forensiska bedömningar förhåller sig till NFCs utlåtandeskala.
  • Vad det är och vad det inte är som har värderats i en forensisk bedömning.

Målgrupp

Advokater och andra jurister som arbetar med straffrätt, domare och åklagare.

Syfte med utbildningen

Syftet är att deltagaren ska förstå grundläggande begrepp och kunna följa bedömningsprocessen i ett sakkunnigutlåtande.

Kursinnehåll /Agenda och upplägg

  • Introduktion och grundläggande principer och filosofin bakom forensiska bedömningar, statistik.
  • Förklaring av grundläggande begrepp som ligger till grund för de forensiska bedömningarna, ändamålet, hypotesbegreppen, undersökningsnivån.
  • Resultatvärdering, Utlåtandeskalan, introduktion till subjektiva inslag (kommer behandlas djupare i nästa kurs.)
  • Sammanfattning och frågor.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i oktober 2021 och är två timmar lång.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Richard Jacobsson
Forensisk expert
Läs mer