I webbinariet behandlas de grundläggande principer som ligger till grund för de forensiska bedömningar som beskrivs i NFCs sakkunnigutlåtanden.

Sakkunnigutlåtanden från NFC är vanligt förekommande i brottmål. De forensiska bedömningarna i dessa utlåtanden kan ofta upplevas komplicerade. I webbinariet åskådliggörs de principer och begrepp som ligger till grund för forensiska bedömningar, på ett begripligt sätt genom konkreta exempel.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Hur en forensiker tänker när denne värderar undersökningsresultat.
  • Grundläggande begrepp som förekommer i sakkunnigutlåtanden.
  • Hur forensiska bedömningar förhåller sig till NFCs utlåtandeskala.
  • Vad det är och vad det inte är som har värderats i en forensisk bedömning.

Målgrupp:

Advokater och andra jurister som arbetar med straffrätt, domare och åklagare.

Syfte med utbildningen:

Syftet är att deltagaren ska förstå grundläggande begrepp och kunna följa bedömningsprocessen i ett sakkunnigutlåtande.

Omfattning/längd:

120 minuter inkl frågor

Kursinnehåll /Agenda och upplägg:

  • Introduktion och grundläggande principer och filosofin bakom forensiska bedömningar, statistik.
  • Förklaring av grundläggande begrepp som ligger till grund för de forensiska bedömningarna, ändamålet, hypotesbegreppen, undersökningsnivån.
  • Resultatvärdering, Utlåtandeskalan, introduktion till subjektiva inslag (kommer behandlas djupare i nästa kurs.)
  • Sammanfattning och frågor.

Övrigt:

Webbinariet är en fristående introduktion till heldagskursen ”Kritisk granskning av forensiska utlåtanden”, den 1 april 2022.

Webbinariet genomförs den 29 oktober klockan 11:30-13:30. Efter webbinariet kommer du få tillgång till en inspelad version i 30 dagar.