Rikard Samuelsson

Biträdande jurist

Rikard Samuelsson har stor erfarenhet av att både arbeta som domare och att uppträda som ombud i allmän domstol. Han är från början hovrättsassessor från Patent- och marknadsöverdomstolen i Stockholm men arbetar för närvarande med tvistlösning på Falkenborn Advokatbyrå. Under ett antal år har han även arbetat med att driva principiellt intressanta rättsfall för stiftelsen Centrum för rättvisas räkning.

 Image of

Rikard Samuelsson föreläser på följande kurser

Processrätt
Hovrättsprocessen i tvistemål
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 01 dec 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN