Rikard Samuelsson

Biträdande jurist

Rikard Samuelsson har stor erfarenhet av att både arbeta som domare och att uppträda som ombud i allmän domstol. Han är från början hovrättsassessor från Patent- och marknadsöverdomstolen i Stockholm men arbetar för närvarande med tvistlösning på Falkenborn Advokatbyrå. Under ett antal år har han även arbetat med att driva principiellt intressanta rättsfall för stiftelsen Centrum för rättvisas räkning.

 Image of

Rikard Samuelsson föreläser på följande kurser

Processrätt
Hovrättsprocessen i tvistemål
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 01 Dec 2022 Platser finns
Livesändning 01 Dec 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 01 Jan 2023 Platser finns
TILL KURSEN