Rolf Skog

Ekon. lic./ jur. kand

Rolf Skog, ekon. lic. och jur. kand., är expert i bolagsrätt och börsrätt. Han har tidigare varit sekreterare i bland annat Aktiebolagskommittén och senare ansvarat för en rad utredningar inom sina specialområden. Han är vidare direktör i Aktiemarknadsnämnden och adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Han är också författare till flera böcker och ett stort antal artiklar i svenska och utländska tidskrifter. Rolf har samarbetat med BG Institute under många år och har utbildat tusentals deltagare i bolagsrättsliga frågor med genomgående höga betyg i kursutvärderingar.


Hur uppfattas Rolf av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,80 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Rolf Skog föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsrättslig nyhetsdag 2024
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 25 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Börsrättsdagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 16 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 14 Feb 2024 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsrättslig nyhetsdag 2023
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | IDD
Europeisk och nordisk aktiebolagsrätt – en översikt
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen ger dig en översikt över europeisk, inklusive nordisk, aktiebolagsrätt samt över EU:s arbete på bolagsrättens område.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Från privat bolag till börsbolag
Livesändning | Kurslokal
Stockholm 07 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 07 Sep 2023 Fåtal platser
TILL KURSEN