Rolf Skog

Ekon. lic./ jur. kand

Rolf Skog, ekon. lic. och jur. kand., är expert i bolagsrätt och börsrätt. Han har tidigare varit sekreterare i bland annat Aktiebolagskommittén och senare ansvarat för en rad utredningar inom sina specialområden. Han är vidare direktör i Aktiemarknadsnämnden och adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Han är också författare till flera böcker och ett stort antal artiklar i svenska och utländska tidskrifter. Rolf har samarbetat med BG Institute under många år och har utbildat tusentals deltagare i bolagsrättsliga frågor med genomgående höga betyg i kursutvärderingar.


Hur uppfattas Rolf av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,80 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Rolf Skog föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 26 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 26 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Compliance | Finansmarknadsrätt
Börsrättdagen 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 16 Nov 2022 Fåtal platser
Livesändning 16 Nov 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 16 Dec 2022 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Europeisk och nordisk aktiebolagsrätt – en översikt
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Kursen ger dig en översikt över europeisk, inklusive nordisk, aktiebolagsrätt samt över EU:s arbete på bolagsrättens område.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Från privat bolag till börsbolag
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 23 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 23 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN