Rolf Skog

Ekon. lic./ jur. kand

Rolf Skog, ekon. lic. och jur. kand., är expert i bolagsrätt och börsrätt. Han har tidigare varit sekreterare i bland annat Aktiebolagskommittén och senare ansvarat för en rad utredningar inom sina specialområden. Han är vidare direktör i Aktiemarknadsnämnden och adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Han är också författare till flera böcker och ett stort antal artiklar i svenska och utländska tidskrifter. Rolf har samarbetat med BG Institute under många år och har utbildat tusentals deltagare i bolagsrättsliga frågor med genomgående höga betyg i kursutvärderingar.


Hur uppfattas Rolf av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 5 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,90 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

 Image of

Rolf Skog föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsrättslig nyhetsdag 2025
Betyg 4.79 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 15 Maj 2025 Platser finns
Livesändning 15 Maj 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 13 Aug 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt | Finansmarknadsrätt | Hållbarhet
Börsrättsdagen 2024
Betyg 4.57 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Nov 2024 Fåtal platser
Livesändning 26 Nov 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 24 Feb 2025 Platser finns
+ 1
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsrättslig nyhetsdag 2024
Betyg 4.79 av 5.0
On demand
On demand T.o.m. 24 Jul 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Europeisk och nordisk aktiebolagsrätt – en översikt
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen ger dig en översikt över europeisk, inklusive nordisk, aktiebolagsrätt samt över EU:s arbete på bolagsrättens område.

LÄS MER
Affärsjuridik | Bolagsrätt | M&A
Från privat bolag till börsbolag
Betyg 4.83 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 18 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 18 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 18 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN