Välkommen till en e-kurs med fokus på europeisk och nordisk aktiebolagsrätt under ledning av Rolf Skog, adj. professor i bolags- och börsrätt.

För den som idag, exempelvis som jurist eller revisor, arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor är det av stor vikt att ha åtminstone grundläggande kunskaper om aktiebolagslagstiftningen i våra nordiska grannländer och de större europeiska länderna liksom att känna till EU:s arbete på bolagsrättens område. Denna e-kurs ger dig en översikt över dessa rättsområden. Kursen kan också bidra till en ökad förståelse av olika inslag i den svenska aktiebolagsrätten.

Som deltagare får du kunskap om

  • Grunddragen i tysk, fransk och brittisk aktiebolagsrätt.
  • EU:s arbete för att harmonisera medlemsstaterna aktiebolagslagstiftning.
  • EU-domstolen praxis på aktiebolagsrättens område.
  • Grunddragen i dansk, norsk och finsk aktiebolagslagstiftning.

Syfte med utbildningen

E-kursen ska ge dig en översikt över europeisk, inklusive nordisk, aktiebolagsrätt samt över EU:s arbete på bolagsrättens område.

Kursinnehåll och upplägg

  • Tysk, fransk och brittisk aktiebolagsrätt.
  • EU:s aktiebolagsrättsliga arbete.
  • Nordisk aktiebolagsrätt.

Målgrupp

Advokater och biträdande jurister som arbetar med bolagsrätt och revisorer.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in våren 2021 och är 2,5 timmar lång. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Rolf Skog
Ekon. lic./ jur. kand
Läs mer