Simon Måssebäck

Partner på Nordic Financial Consulting

Simon Måssebäck är Partner på Nordic Financial Consulting (NFC) som är ett konsultbolag specialiserat inom riskhantering i den finansiella sektorn. Simon har en civilingenjörsexamen med inriktning mot finansiell matematik från KTH och har lång erfarenhet inom riskhantering, kapitaltäckning och regulatorisk rapportering för bl.a. banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. I sitt arbete hanterar Simon regelbundet frågor kring regelverk kopplade till riskhantering såsom CRR och IFR. Simon har tidigare arbetat som konsult hos en av Europas ledande konsultfirmor verksamma inom den finansiella sektorn samt som Group Head of Capital på en europeisk nischbank.

 Image of

Simon Måssebäck föreläser på följande kurser

Compliance
Introduktion till Basel III
Betyg 4.83 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Basel III är ett omfattande och komplext ramverk som i sin tur har implementerats genom en stor mängd underliggande regelverk. Kursen har i syfte att ge deltagaren en kontext och överblick i de mest centrala delarna.

LÄS MER