Sören Öman

Ordförande i Arbetsdomstolen

Sören Öman är ord­förande i Arbets­dom­stolen. Han har lång erfarenhet från Regerings­kansliet, bl.a. Justitie­departemen­tet, och olika offentliga utredningar. Sören Öman har arbetat med och skrivit och föreläst om bl.a. data­skydd, person­uppgifts­lagen (PUL), integritets­skydd i arbets­livet och annars, arbets­rätt, arbets­löshets­för­säkring, yttrande­frihet, offentlighet och sekretess, företags­hemlig­heter, EU-rätt, process­rätt och stiftelse­rätt. Sören Öman anlitas åter­kommande som föredrags­hållare och som skiljeman i allmänna civil­rättsliga och arbets­rättsliga tvister samt för olika ut­red­nings­upp­drag. Han har åter­kommande utgivning på flera olika förlag.


Hur uppfattas Sören av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,67 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,50 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Sören Öman är ordförande i Arbets­domstolen sedan december 2015. Dess­för­innan arbetade han som vice ord­förande i Arbetsdomstolen sedan 1996. Han är också ersättare för vice ordföranden i Nämnden mot diskriminering. Sedan 1985 har Sören Öman, med bakgrund som hovrätts­assessor i Svea hovrätt, i princip kontinuerligt arbetat i domstol. Han har med­verkat till ett stort antal väg­ledande av­göranden från högsta instans (151 prejudikat från Arbetsd­omstolen hittills).

 Image of

Sören Öman föreläser på följande kurser

Anställningsskydd | Arbetsrätt
Nya LAS i praktiken – avslutande av anställning
Betyg 4.5 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 11 Dec 2024 Fåtal platser
Livesändning 11 Dec 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 11 Jan 2025 Platser finns
TILL KURSEN