På den här nya kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Vi tar upp sådant som när det krävs att arbetstagaren först varnas, den s.k. tvåmånadersregeln och vad som gäller i fråga om omplacering och turordning.

Vi går vidare igenom hur sakliga skäl-bedömningen görs, efter ändringarna i LAS (Lagen om anställningsskydd), och tar mera noga upp några av de vanligare grunderna för uppsägning/avskedande. Kursen är inriktad på bedömningen i sak men det finns möjlighet att ställa frågor om formaliaregler, såsom besked om uppsägning/avskedande och varsel.

Avslutningsvis går vi kortfattat igenom de övriga ändringar i LAS som kom 2022, bl.a. den nya anställningsformen särskild visstidsanställning och s.k. hyvling av sysselsättningsgrad i turordning.

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur långt sträcker sig omplaceringsskyldigheten?
  •  Får arbetsgivaren höja kompetenskraven och säga upp trotjänare som inte uppfyller de nya kraven?
  •  Vad innebär det att arbetsgivaren normalt bara behöver omplacera en gång på grund av personliga skäl?

Målgrupp

Advokater, förbundsjurister, fackliga ombudsmän, HR-personal, chefer och andra som kommer i kontakt med arbetsrätt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Avskedande och uppsägning av personliga skäl

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Avskedande och uppsägning av personliga skäl (forts.)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Uppsägning på grund av arbetsbrist

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Övriga nyheter i LAS

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

12 Apr 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 12 Maj 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 20 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen
Läs mer