Staffan Bergqvist

Advokat och delägare

Staffan arbetar i huvudsak med ekobrottmål men också i viss utsträckning med tvistelösning. Har mångårig erfarenhet av alla typer av ärenden som innefattar påstådda oegentligheter i näringslivet såsom aktiemarknadsbrott, korruptionsbrott, skattebrott, bokföringsbrott och olika typer av förmögenhetsbrott. Under tiden juli 2016 till och med juni 2022, ledamot av advokatsamfundets disciplinnämnd, som prövar frågor om advokaters efterlevnad av de regler som gäller för advokatverksamhet.

 Image of

Staffan Bergqvist föreläser på följande kurser