Stefan Asklöf

Skattejurist

Stefan Asklöf är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare FAR och arbetar på PWC Tax i Stockholm på avdelningen ETS (Entreprenör tax service) och samarbetar även med PWC Tax, Pensionsgruppen. Stefan har ca 30-års erfarenhet av företagsbeskattning med 24 år från Deloitte Tax samt 6 år på Skatteverket i Stockholm. Vid detta arbete har Stefan även upparbetat en stor erfarenhet av beskattning av pensioner, särskild löneskatt och avkastningsskatt. Stefan är en erfaren och uppskattad föreläsare vid kurser och workshops.


Hur uppfattas Stefan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,85 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,73 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.

 Image of

Stefan Asklöf föreläser på följande kurser

Fåmansbolagsbeskattning
Pensionsstrategier för fåmansföretag
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Hur kan en ägare till ett FÅAB nyttja 3:12 reglerna för att uppnå ett mycket mer flexibelt och skatteeffektivt pensionssparande jämfört med traditionellt sparande i pensionsförsäkring? Hur mycket pengar behövs till pensionen? Hur ska ägare till fåmansföretag tänka för att skydda sitt bolag vid långvarig arbetsoförmåga eller t.ex dödsfall i en delägarkrets.

LÄS MER