Stefan Asklöf

Skattejurist

Auktoriserad skatterådgivare hos PwC Stockholm med 30 års erfarenhet. Arbetar främst med entreprenörsföretag och dess ägare, 3:12-reglerna svensk och internationell bolagsbeskattning. Även specialiserad på beskattning av pensioner. Kurs och seminarieledare för FAR och BG Institute samt artikelförfattare i bla Tidningen Resultat och tidningen Balans.


Hur uppfattas Stefan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,75 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,63 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Stefan Asklöf föreläser på följande kurser