Stefan Lindskog

Föreläsare

Stefan Lindskog, fd Justitieråd och fd ordförande i HD. Han har varit sakkunnig och expert i olika statliga utredningar, bland annat Förmånsrättskommittén och Revisionsbolagsutredningen. Stefan Lindskog har under flera år samarbetat med BG Institute och genomfört ett antal kurser både ensam och tillsammans med kollegor. Stefan får alltid högsta betyg från våra deltagare och är en av de mest efterfrågade föreläsarna hos BG Institute.

 Image of

Stefan Lindskog föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Avtalsrätt
Pandemiklausuler i framtidens avtal – att gardera sig inför nya utbrott
E-kurs

LÄS MER
Affärsjuridik | Processrätt
HDs praxis under senare år när det gäller förmögenhetsrätten
Kurslokal

Göteborg 15 nov 2022 Fåtal platser

Malmö 16 nov 2022

Stockholm 17 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN