Stefan Reimer

Justitieråd

Stefan är justitieråd i Högsta domstolen och har varit chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt 2008-2019. Han har varit särskild utredare och expert i flera statliga utredningar, bla Narkotikastraffutredningen (2014). Han är även kursansvarig på Domstolsakademin (i kurser inom påföljdsbestämning samt narkotikabrott) för landets ordinarie domare. I snart 15 år har han varit ansvarig för domstolarnas sk. Drogpraxisgrupp.


Hur uppfattas Stefan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,94 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Stefan Reimer föreläser på följande kurser

Straffrätt
Straffrättslig nyhetsdag 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Malmö 02 dec 2022 Fåtal platser

Göteborg 09 dec 2022 Fåtal platser

Stockholm 16 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Processrätt
Kvarstad och andra civilprocessuella tvångsmedel
E-kurs

Kursen ger fördjupad kunskap om förutsättningarna för kvarstad, edition och andra civilprocessuella tvångsmedel.

LÄS MER
Straffrätt
Senaste praxis inom narkotikabrott
E-kurs

Fokus fokuserar främst på avgöranden från Högsta domstolen, men även viss praxis från hovrätterna tas upp och belyses.

LÄS MER
Processrätt
Kvarstad och civilprocessuella tvångsmedel - fördjupning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 31 aug 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN