Stefan Reimer

Justitieråd

Stefan är justitieråd i Högsta domstolen och har varit chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt 2008-2019. Han har varit särskild utredare och expert i flera statliga utredningar, bla Narkotikastraffutredningen (2014). Han är även kursansvarig på Domstolsakademin (i kurser inom påföljdsbestämning samt narkotikabrott) för landets ordinarie domare. I snart 15 år har han varit ansvarig för domstolarnas sk. Drogpraxisgrupp.


Hur uppfattas Stefan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,94 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Stefan Reimer föreläser på följande kurser

Straffprocessrätt | Straffrätt
Påföljdsdagarna 2023
Kurslokal
Genarp 05 Maj-06 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Påföljder | Straffprocessrätt | Straffrätt
Straffrättslig nyhetsdag 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 02 Dec 2022 Fåtal platser
Göteborg 09 Dec 2022 Fåtal platser
Livesändning 09 Dec 2022 Platser finns
On demand T.o.m. 09 Jan 2023 Platser finns
Stockholm 16 Dec 2022 Fåtal platser
Livesändning 16 Dec 2022 Fåtal platser
On demand T.o.m. 16 Jan 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Kvarstad och andra civilprocessuella tvångsmedel
E-kurs

Kursen ger fördjupad kunskap om förutsättningarna för kvarstad, edition och andra civilprocessuella tvångsmedel.

LÄS MER
Straffrätt
Senaste praxis inom narkotikabrott
E-kurs

Fokus fokuserar främst på avgöranden från Högsta domstolen, men även viss praxis från hovrätterna tas upp och belyses.

LÄS MER
Straffrätt
Sexualbrott – brotten i 6 kap. brottsbalken i ett systematiskt och praktiskt perspektiv
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Feb 2023 Platser finns
Livesändning 24 Feb 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Kvarstad och civilprocessuella tvångsmedel - fördjupning
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 17 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 17 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 17 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN