Stefan Reimer

Justitieråd

Stefan är justitieråd i Högsta domstolen och har varit chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt 2008-2019. Han har varit särskild utredare och expert i flera statliga utredningar, bla Narkotikastraffutredningen (2014). Han är även kursansvarig på Domstolsakademin (i kurser inom påföljdsbestämning samt narkotikabrott) för landets ordinarie domare. I snart 15 år har han varit ansvarig för domstolarnas sk. Drogpraxisgrupp.


Hur uppfattas Stefan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,94 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,71 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Stefan Reimer föreläser på följande kurser

Straffrätt
Straffrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 01 Dec 2023 Fåtal platser
Göteborg 04 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 04 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 04 Jan 2024 Platser finns
Stockholm 15 Dec 2023 Fullbokat
Livesändning 15 Dec 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 14 Mar 2024 Fullbokat
TILL KURSEN
Civilprocessrätt | Processrätt
Kvarstad och andra civilprocessuella tvångsmedel
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen ger fördjupad kunskap om förutsättningarna för kvarstad, edition och andra civilprocessuella tvångsmedel.

LÄS MER