Välkommen till ett nytt webbinarium med vår föreläsare tillika justitieråd Stefan Reimer med fokus på civilprocessuella tvångsmedel.

Webbinariet behandlar frågor kring kvarstad, edition och andra civilprocessuella tvångsmedel. Föreläsaren kommer under webbinariet att dela med sig av sin gedigna erfarenhet och under många år uppbyggda kompetens.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Den senaste praxisen från Högsta domstolen gällande kvarstad, edition och säkerhetsåtgärder enligt 15:3 RB.
 • Tillämpningsfrågor gällande provisoriskt rättsskydd.
 • Frågor kring sambandet mellan civilprocessuella tvångsmedel och processen i övrigt.
 • Frågor kring säkerhetsåtgärder med internationell anknytning.

Webbinariet läggs upp på följande sätt:

 • En genomgång och analys av de senaste avgöranden från Högsta domstolen
 • Särskilt om kvarstad
 • Särskilt om edition och editionsförelägganden
 • Något om säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken
 • Allmänt om tillämpningsfrågor kring det provisoriska rättsskyddet
 • Säkerhetsåtgärder och den övriga processen
 • Kortfattat om frågor med internationell anknytning

Målgrupp:

Advokater eller andra jurister som arbetar med processer i dispositiva tvistemål.

Förkunskaper:

Erfarenhet av processer i domstol eller i skiljeförfaranden.

Syfte med utbildningen:

Fördjupad kunskap om förutsättningarna för kvarstad, edition och andra civilprocessuella tvångsmedel.

Webbinariet genomförs den 31 maj klockan 14:30-16:00 inklusive frågor. Efter att webbinariet genomförts har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.